Mai 29, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 49546/2022

"Obres del projecte d'aillament i impermeabilització de la coberta de la nau municipal d'obres"

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

Exp. Núm. 29091/2022

Suministros de productos de limpieza para dependencias administrativas y municipales del Ayuntamiento de Eivissa

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

Exp. Núm. 41376/2022

Servicios de conservación y reparación con carácter inmediato, de los cementerios Nou y Vell de Eivissa

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

Exp. Núm. 40523/2022

Obres de condicionament del revellí en el recinte emmurallat de Dalt Vila, TM Eivissa, cofinançat per Fons Europeu Desenvolupament Regional (EDUSI)

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 40852/2022

Serveis per l'execució del pla tècnic de gestió forestal de la zona de Es Soto- Cofinançat per Fons FEDER-EDUSI

Procediment: Abreujat simplificat
Criteris d'adjudicació: Únic criteri d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat