abril 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 8/11

"Assistència tècnica per al centre cultural Can Ventosa"

"NOTA A 9 DE MAIG:
Segons Decret d'alcaldia de data 4 de maig de 2011, s'ha procedit a declarar deserta la present licitació, doncs la única oferta presentada no compleix amb els requisits exigits als plecs reguladors de la licitació."

Llegeix més...

Exp. Núm. 6/11

"Servei públic de vigilància, prevenció, salvament i socorrisme"

Nota a 15 de juny 2011:
"Data formalització contracte: 30 de maig de 2011."

Llegeix més...

Exp. Núm. 1/11

"Ús i explotació de l'espai municipal "Es Polvorí", com a centre multicultural i bar (Dalt Vila)"

Data formalització contracte: 11 de juliol de 2011

Llegeix més...

Exp, Núm.: 53/10

“Servei de prevenció aliè de riscos laborals”

ADJUDICACIÓ
- Entitat: SOCIEDAD DE PREVENCION DE FRATERNIDAD MUPRESPA, S.L.U.
- Data: 18 de novembre de 2011
- Import: quaranta-set mil nou-cents vuitanta euros (47.980 €)
- IVA corresponent: quatre mil cent seixanta-cinc euros amb vint cèntims (4.165,20 €)
-Preu Total: cinquanta-dos mil cent quaranta-cinc euros amb vint cèntims (52.145,20 €)
-Termini formalització contracte: fins el 30 de desembre de 2011
- Data de difusió: 20 de desembre de 2011

Llegeix més...

Exp. Núm. 5/11

"Realització d'un mercat medieval amb venda de mercaderies amb parades, tallers demostratius, espectacles de carrer, decoració, direcció, realització, disseny, coordinació i gestió per als dies 6, 7 i 8 de maig de 2011"

Data formalització contracte: 5 de maig de 2011
Data difusió: 13 de maig de 2011

Llegeix més...

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
117
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319