Setembre 25, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 30078/2022

"Serveis d'assitencia i elaboració d'estudi de digitalització a comerços des de passeig Figueretes a platja d'en Bossa, assessorament digital a comerç i realització de guia pràctica sostenible. Projectes cofinançats pel pla de recuperació, transformació i resiliència. Next Generation”

Procediment: Abreujat simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 34468/2022

"Proyecto de reparación asfáltica en el municipio de Eivissa-por lotes”

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

 

Exp. Núm. 34469/2022

"Obres de condicionament de tres habitatges al barri de Sa Penya, TM Eivissa. Confinançat pel Fons FEDER EDUSI”

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

 

Exp. Núm. 34776/2022

"Servicios de la póliza de responsabilidad civil general/patrimonial para el Excmo. Ayuntamiento de Eivissa, organismos autónomos administrativos (Patronatos municipales) y Consorcios adscritos (Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat)".
 
Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 34571/2022

"Subministre d'equips portàtils de transmissions, bateries i carregadors per la Policia Local".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
Expedients en licitació
Nombre d`articles:
113
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319