Setembre 24, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 11375/2023

Contracte mixte de subministre de desfibril·ladors semiautomàtics (DESA) modalitat arrendament sense opció a compra per al municipi d'Eivissa, així com el seu manteniment i la impartició de formació als usuaris.

Procediment: Obert abreujant simplificat
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant en la Plataforma de l'Estat

 

Exp. Núm. 8473/2023

"Servicios de asistencia técnica para el seguimiento permanente y evaluación del Plan de sostenibilidad turística en la Marina, Puerto y Ciudad de Eivissa. Cofinanciado con Fondos planos sostenibilidad turística en destino".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
113
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319