Febrer 05, 2023

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 37470/2021

"Serveis renovació llicències Microsoft".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: un únic criteri d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 34227/2021

"Remodelación de la avenida Isidoro Macabich de la Ciudad de Ibiza”

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 37109/2021

"Subministre de dos furgons per al departament de vies i obres públiques”

Procediment: Obert abreujat simplicat.
Criteris d'adjudicació:
Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

 

Exp. Núm. 36667/2021

"Servicio de teleasistencia domiciliaria de carácter social".

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 31244/2021

"Creación de nuevo parque canino en Playa den Bossa, cofinanciado por fondos FEDER, Línea EDUSI”

Procediment: Obert simplicat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 31535/2021

"Implantación de sistema Metropeu y acondicionamiento de varios tramos peatonales en la ciudad d'Eivissa. Cofinanciado por fondos Feder EDUSI".

Procediment: Obert abreujat simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Enllaç al projecte:
· Projecte comprimit en format .zip