Setembre 30, 2022

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 12122/2021

"Serveis de col·laboració i assistència tècnica a la intervenció de fons de l'Ajuntament d'Eivissa en les auditories de comptes dels seus organismes autònoms municipals i consorcis adscrits - comptes anuals exercicis 2020, 2021 i 2022 per lots".

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 11777/2021

"Reforma dels vestuaris de la pista d'atletisme de Can Misses”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 21997/2019

"Suministro e instalación de un nuevo módulo de socorristas y baños públicos en la Platja de Figueretes y traslado del módulo existente a Platja d'en Bossa".

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 22 d'octubre de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 29924/2020

"Implantación, gestión y mantenimiento de sistemas de control de accesos al tráfico rodado en el barrio de Puig des Molins, TM Eivissa, cofinanciado por fondos Feder EDUSI"

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 34358/2020

"Implantación, gestión y mantenimiento de sistemas de monitorización del tráfico rodado en 4 intersecciones del núcleo urbano de Eivissa, cofinanciado por fondos Feder EDUSI"

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 33889/2020

"Servei assistència tècnica i redacció de documents preparatoris de futura concessió de servei públic de subministrament d'aigua potable i clavegueram al TM Eivissa".

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de Contractació de l'Estat:
· Plataforma de Contractació de l'Estat