Desembre 02, 2023

ajuntamentdaltvila

"Treballs de pintura de centres educatius en el terme municipal d'Eivissa, 2 lots"

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat: