Juny 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 4064/2020

"Servei renovació i manteniment llicències Eurocop"

Procediment: Obert super simplificat

Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació

Data publicació a la plataforma: 2 de març de 2020

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:

· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 4057/2020

"Conservació i reparació amb caràcter immediat, en dependències, condícies, vials, camins, i espais dels cementeris nou i vell d'Eivissa"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Data publicació a la plataforma: 24 de febrer de 2020
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 34935/2019

"Servicios de redacción de proyecto básico, de ejecución, de actividad, documentación sectorial, dirección de obra y dirección de ejecución de obra ambas compartidas al 50% con los servicios técnicos municipales y coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra para el nuevo centro de baja exigencia en Es Gorg, municipio de Eivissa".

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament publicació al DOUE: 21 de gener de 2020

Enllaç Plataforma:
· Plataforma de l'estat

Exp. Núm.: 32643/2019

"Obres del projecte de reposició de pavimentació asfàltica en els barris de Es Pratet, Es Palmer, Can Bellet, Figueretes i Es Soto" 

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· 
Plataforma de l'Estat 

Exp. Núm.: 33331/2019

"Serveis per l'adequació dels sistemes d'informació de l'Ajuntament d'Eivissa i organismes municipals a l'esquema nacional de seguretat, la normativa de protecció de dades (RGPD, LOPDGDD) i externalització del delegat de protecció de dades"
 
Procediment: Obert simplificat

Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat