Juliol 24, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 612/2019

"Servei d'explotació del bar-cafeteria del local de l'associació de veïns de Platja d'en Bossa"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 16 de gener de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 20499/2018

"Servicios de conservación y mantenimiento de señalización y suministro e instalación de nueva señalización vertical a la zona identificada como zona 30 del municipio de Eivissa"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 3 de gener de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 19612/2018

"Servicio de custodia externa y consulta del archivo administrativo del Ayuntamiento de Eivissa"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 3 de gener de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 19452/2018

"Gestión del Centro Social Sa Miranda"


Procediment:
Obert 

Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació

Data publicació a la plataforma: 3 de gener de 2019

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 18639/2018

"Proyecto de acondicionamiento de las aceras de la Calle León"

Procediment:
Supersimplificat
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 12 de desembre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 18036/2018

"Assistència tècnica per a espectacles i activitats culturals i manteniment d'i·luminació, so, imatge, i maquinària en el espai cultural Can Ventosa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data enviament publicació al DOUE: 20 de novembre de 2018
Data publicació a la Plataforma de l'Estat: 20 de novembre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat