Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 29387/2020

"Obres reforma planta baixa i pati interior de l'edifici municipal de can Ventosa destinat a persones majors (ESPLAI)"

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 17302/2020

"Assistència a la Intervenció de Fons de l'Ajuntament d'Eivissa en els auditories de comptes dels seus organismes autònoms municipals i consorcis adscrits"

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 22748/2020

"Servcios de mejora del servicio de ayuda a domicilio"

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 22735/2020

"Servicios de información, atención y realización de actividades socioculturales y de ocio y tiempo libre para los jóvenes del municipio de Eivissa".

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 22 de setembre de 2020
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 22171/2020

"Servicios de la oficina integral de l'Habitatge d'Eivissa".

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Data enviament al DOUE: 3 de setembre de 2020
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat