Juliol 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 5214/2019

"Servei de menjador escolar als centres a on es realitzen les escoles d'estiu organitzades per l'Ajuntament d'Eivissa al 2019"

Procediment: Obert supersimplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 8 d'abril de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
·
Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 4949/2019

"Explotació, per tercers, d'autorització d'ocupació de béns de domini públic marítim terrestre, per als serveis de temporada en platges terme Eivissa, per lots" 

Procediment:
Obert simplificat 
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació 
Data publicació a la plataforma: 25 de març de 2019 

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 4869/2019

"Projecte del centre d'acollida municipal"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 19 de març de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 4421/2019

"Obres del projecte d'eixamplament del carrer des Jondal"

Procediment: Obert simplicat
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 19 de març de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 78/2019

"Servicios de mantenimiento, conservación y reparación, con carácter inmediato, en aceras y viales, caminos y espacios libres públicos municipales del términos municipal de Eivissa"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 8 de gener de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 3078/2019

"Servicios de explotación de Bar-Cafetería del edificio público Can Botino del Ayuntamiento de Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 14 de març de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat