Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 7158/2020

"Subministrament i instal·lació de màquines de climatització al Casal de la Igualtat"

Procediment: Supersimplificat.
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació.
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

 

Exp. Núm. 8551/2020

"Subministrament i instal·lació d'una planta deshumidificadora per a substitució de l'existent a la piscina coberta des Viver"

Procediment: Obert super simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 5787/2020

"Renovación mantenimiento Qmatic-Orchestra"

Procediment: Obert super simplificat
Criteris d'adjudicació: un únic criteri d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Expt. Núm. 5796/2020

"Serveis d'assistència de traducció i interpretació a estranger víctima d'un delicte".

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm 5672/2020

"Servicios de vigilancia, salvamento y socorrismo en las playas del municipio de Eivissa" 

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació. 
Data enviament anunci al DOUE: 5 de març de 2020
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 4276/2020

"Servicio de acompañamiento a los alumnos de primaria, seguimiento y control de las rutas escolares del municipio de Ibiza" 

Procediment: Obert.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació. 
Data enviament anunci al DOUE: 5 de març de 2020
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat