Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm.: 12739/2020

"Suministro e instalación de dos plantas enfriadoras (bomba de calor) en sustitución de las existentes en el edificio Cetis Torres 1 y 2"

Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de Contractació de l'Estat:
· Plataforma de Contractació de l'Estat

Exp. Núm. 12691/2020

"Servei per a la instal·lació, muntatge, conservació i desmuntatge de l'enllumenat ornamental nadalenc de caràcter temporal de la campanya nadalenca 2020-2021, en el municipi d'Eivissa"

Procediment: Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 11865/2020

"Serveis menjador escolar als centres on es realitzen les escoles d'estiu organitzades per l'Ajuntament d'Eivissa".

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 10849/2020

"Serveis de col·laboració i assistència tècnica a la intervenció de Fons de l’Ajuntament d’Eivissa en les auditories de comptes dels seus organismes autònoms municipals i consorcis adscrits de l’any 2019, per lots”

Procediment: Obert simplificat.
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 10007/2020

"Adaptació per a canvi de combustible de gasoil a gas natural de les instal·lacions de calefacció de les dependències municipals d'Esports"

Procediment: Obert super simplificat
Criteris d'adjudicació: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat