Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Realització d'un mercat medieval amb venda de mercaderies amb parades, tallers demostratius, espectacles de carrer, decoració, direcció, realització, disseny, coordinació i gestió per als dies 7, 8 i 9 de maig de 2010"

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat: PEGASUS MERCADOS TEMATICOS, S.L.

Data: 6 de maig de 2010
- Import:vuitanta-sis mil dos-cents euros (86.200 €)
- IVA: tretze mil set-cents noranta-dos euros (13.792 €)
- Preu Total: noranta-nou mil nou-cents noranta-dos euros (99.992 €)

---------------------------------------------
ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:
Entitat:  PEGASUS MERCADOS TEMÁTICOS SL
Data: 23 d'abril de 2010
Import:  vuitanta-sis mil dos-cents euros ( 86.200  €)
IVA:  Tretze mil set-cents noranta-dos euros ( 13.792  €)
Preu total:  Noranta-nou mil nou-cents noranta-dos euros ( 99.992 €)
Data de difusió: 26/04/2010

-------------------------------------------
Procediment: Obert
Criteris: Varis criteris d'adjudicació
Termini de presentació d'ofertes: fins el 6 d'abril de 2010

Enllaç a:
· BOIB 23 de març de 2010
· Plec tècnic
· Plec administratiu