Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Subministre de mobiliari del nou edifici del centre d'acollida municipal".

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: un únic criteri d'adjudicació
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de Contractació de l'Estat:
· Plataforma de Contractació de l'Estat