Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

"Seu electrònica i portal de la ciutadania de l´Ajuntament d´Eivissa”

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:
Entitat:  INDENOVA, S.L.
Data: 16 de març de 2010
- Import: cinquanta-nou mil dos-cents cinquanta ceèntims (59.250€)
- IVA: nou mil quatre-cents vuitanta euros (9.480 €)
-Preu Total: seixanta-vuit mil set-cents trenta cèntims (68.730 €)

----------------------------------------------------
ADJUDICACIO PROVISIONAL
Entitat: INDENOVA, SL
· Data: 22 de febrer de 2010
· Import: cinquanta-nou mil dos-cents cinquanta euros (59.250 €)
· I.V.A.: nou mil quatre-cents vuitanta euros  (9.480 €)
· Import total: seixanta-vuit mil set-cents trenta euros (68.730 €)