Juliol 24, 2024

ajuntamentdaltvila

"Serveis renovació llicències Microsoft"

Procediment: Obert supersimplificat

Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació

Data publicació a la plataforma: 10 de setembre de 2019

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat