Juliol 16, 2024

ajuntamentdaltvila

"Adquisició de dos vehicles amb kits per detinguts per la Policia Local d'Eivissa per lots"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 2 de setembre de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat