Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte per a la regulació amb semàfors de dues cruïlles a l'Av. d'Isidor Macabich i una a l'av. de Santa Eulària"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 23 d'agost de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
 · Plataforma de l'Estat