Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Gestión del servicio de comida a domicilio"

Procediment:
Obert
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 22 de maig de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat