Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Adquisició d'una furgoneta elèctrica per al departament de jardins"

Procediment: Obert supersimplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 20 de maig de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat