Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Projecte d'eixamplament del carrer Des Jondal"

Procediment:
Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Únic criteri, el preu
Data publicació a la plataforma: 20 de maig de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat