Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Servei d'atenció al turisme estranger víctima de delicte"

Procediment:
Obert super simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 2 de maig de 2019
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat: 
· Plataforma de l'Estat