Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

"Construcció de quatre grups de nínxols en el nou cementeri d'Eivissa (grups BI-BL-BM-BN)"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Un únic criteri d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 24 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat