Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

"Subministrament, instal·lació i manteniment de pilones retràctils automàtiques per a la peatonització del Passeig de Vara de Rei i carrers adjacents així com la seva senaylització amb semàfors"

Procediment: Obert supersimplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 18 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat