Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

"Contractació i desplegament del servei en modalitat de pagament per us d'una nova plataforma de correu electrònic"

Procediment:
Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 9 d'octubre de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat