Febrer 22, 2024

ajuntamentdaltvila

"Acondicionamiento de las aceras en la calle Madrid, TM Eivissa"

Procediment: Obert simplificat
Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació
Data publicació a la plataforma: 28 d'agost de 2018
Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat