Juny 16, 2024

ajuntamentdaltvila

Puig des MolinsBarriada i espai de la ciutat d’Eivissa, parcialment desenvolupat urbanísticament i que encara compta amb zones lliures i amb valors diversos. El barri es troba al puig que rep el mateix nom (50 m). Té una extensió d’1,2 km2 aproximadament i fita, a l’O, amb el barri de ses Figueretes, delimitant ambdós barris el carrer d’al Sabini; al S, amb el mateix barri, a través d’un penyal; a l’E, amb es Soto, on fa de límit el coll que separa els puigs des Molins i el de Vila, i al N, amb la barriada de sa Capelleta, a través del pendent del puig des Molins en aquell vessant.
Algun dels microtopònims de la zona son el puig de sa Forca, perquè històricament fou lloc d'ajusticiaments i execucions, com també ho va ser la zona del Soto. Aqui es troba ubicat l'Observatori Astronòmic, de titularitat municipal i reinaugurat recentment.
 
Breu ressenya històrica: en època antiga i durant segles la zona va ser la necròpoli (ciutat dels morts) de l'acròpoli d'Eivissa (ciutat dels vius). Des de l'any 1999, la necròpoli i la col·lecció del Museu Monogràfic de puig des Molins son Patrimoni de la Humanitat.
Fa uns anys, l'Ajuntament de la ciutat donà nom a ls cinc places del barri: plaça dels molins de Llevant, plaça de la Creu del Cel, plaça del Molí de na Secorrada, plaça del Mirador de Dalt Vila i placeta del Molí den Porxet. Set dels molins han estat protegits per la figura de BIC o BC  per part del Consell Insular. En el molí de na Secorrada passaren unes setmanes de l'estiu de 1936 els escriptors Rafael Alberti i Maria Teresa León.