abril 02, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, ha signat aquest matí dos convenis de col·laboració amb l'Associació d'Esclerosis Múltiple d'Eivissa i Formentera i amb la Fundació Deixalles per un total de 33.000 euros.

El conveni signat amb l'Associació d'Esclerosis Múltiple d'Eivissa i Formentera ha estat signat amb Ruben Muñoz, vicepresident de l'associació, mitjançant el qual l'associació rebrà 15.000 euros per a implantar programes assistencials i sanitaris destinats a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia.

El conveni signat amb l'AEMEF també contempla l'atenció domiciliària de tots els serveis a aquelles persones afectades per altres malalties neurodegeneratives que per diferents raons els hi és impossible desplaçar-se fins el centre.

Pel que fa al conveni amb la Fundació Deixalles, que ha estat signat per la seva presidenta Francesca Martí, l'Ajuntament d'Eivissa aporta la quantitat de 18.000 euros per a les despeses derivades dels tallers d'inserció sociolaboral.

L’Ajuntament d’Eivissa i la Fundació Deixalles consideren necessari implantar programes d’inserció sociolaboral per a col·lectius de persones en situació de risc o situació d’exclusió social, i amb els quals es persegueix la integració social i laboral d’aquests ciutadans.

Els seus objectius principals, de caràcter sociolaboral i ambiental, són la inserció sociolaboral de persones amb risc d’exclusió, el foment del comerç just, la recollida, reutilització i reciclatge dels residus voluminosos i l’educació ambiental i la divulgació de les problemàtiques ambientals i les bones pràctiques.

Els usuaris i usuàries del proces de capacitació participen als diferents tallers de recollida selectiva, fusteria, deixalleria, d'electrodomèstics i de donacions i taller de roba.