Desembre 05, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

cetisDavant la creixent preocupació per l'escassetat d'aigua, l'Ajuntament d'Eivissa es troba compromès a implementar diverses mesures per a conservar i administrar eficientment aquest recurs vital. Aquestes accions estan destinades a garantir un ús responsable de l'aigua i a afrontar els desafiaments que planteja la situació actual.

Entre les mesures adoptades es troben:
1. Regatge eficient de jardins: Amb l'objectiu d'optimitzar l'ús de l'aigua en els nostres espais verds, l'Ajuntament d'Eivissa evitarà el reg durant les hores de major calor. Es regarà en horaris més frescos per a minimitzar l'evaporació i assegurar així una utilització efectiva del recurs.
2. Control i detecció de possibles fugides: L'Ajuntament ha intensificat la vigilància i manteniment de les instal·lacions municipals per a prevenir i detectar possibles fugides. Aquesta mesura busca evitar pèrdues innecessàries d'aigua i garantir l'eficiència en la distribució.
3. Aigualeig sostenible: Amb l'objectiu de maximitzar l'eficiència en la neteja amb aigua dels nostres carrers, estam introduint màquines dissenyades per minimitzar la despesa d'aigua sense comprometre la qualitat dels resultats.
4. Reducció de l'horari de dutxes en platges: Per optimitzar el consum d'aigua a les platges, s'ha establert un nou horari per a les dutxes, de 10.00 a 20.00 h.

Convidam tots els ciutadans a sumar-se a aquestes accions i a adoptar pràctiques sostenibles per assegurar la disponibilitat d'aquest recurs essencial.

Wpp