Desembre 05, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

salarefectoriEl projecte està inclòs dins del programa europeu EDUSI i les empreses interessades poden presentar les ofertes fins al dia 11 d’octubre. L’Ajuntament d’Eivissa ha tret a licitació el projecte de restauració de la Sala Capitular, ubicada dins l’edifici de l’antiga Casa Consistorial d’Eivissa. El termini de presentació d’ofertes està obert fins al dia 11 d’octubre. 

El projecte compta amb un pressupost de 61.829 euros i  està cofinançat per Fons Europeus de Desenvolupament Regional FEDER. Està inclòs dins el programa EDUSI que aportarà el 50% de l’obra i la resta anirà a càrrec del pressupost municipal.

Amb aquestes obres es pretén donar solució al problema de conservació de les pintures murals que existeixen a aquest immoble, dotant a la sala de condicions ambientals compatibles amb la seua preservació. Així, amb la finalitat d'evitar filtracions d'humitat, es repicarà i eliminarà l'arrebossat de morter de ciment existent a la Sala Capitular, tant exterior com interiorment, i a la sala prèvia d'accés parcialment, substituint-ho per un arrebossat de calç hidràulica i pintat.

El projecte inclou la millora de l'aïllament de l'espai i s'actualitzarà la instal·lació d'electricitat. D'altra banda es netejaran les cobertes i es revisarà la impermeabilització de la Sala Capitular, es renovaran els vidres de la fusteria de fusta existent amb la finalitat de millorar el seu aïllament i control solar, protegint les pintures dels raigs UV, i es col·locarà una baixant de pluvials en la façana a la mar.

Així mateix s’intervendrà sobre les pintures murals del segle XVIII localitzades en el sostre de volta de canó i en els seus dos timpans, així com puntualment, en un dels seus murs interiors. Aquesta intervenció consistirà en treballs de neteja i consolidació, el sanejat i reintegració dels estucats de 
les pintures murals, la seva restauració, reintegració pictòrica i fixació final,
acabant amb un informe final de la intervenció.

Les obres es duran a terme tenint present la protecció dels bens que integren el patrimoni històric-cultural d’aquest espai. El termini d’execució dels treballs és de 6 mesos.

Aquest immoble forma part del conjunt històric de la ciutat de Eivissa, declarat l’any 1969, i també va ser declarat, juntament amb l’església del Convent, Bé d’interès Cultural, amb la tipologia de Monument, l’any 2003. La sala capitular i antic refectori del convent dels dominics, és una part singular de l’edifici, dins la qual es conserven pintures murals de gran valor patrimonial.

Wpp