Setembre 26, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Conveni FITIEEl tinent d’alcalde de Mobilitat, Aitor Morrás i Toni Riera, president de Federació Insular del Taxi de l’illa d’Eivissa (FITIE), han signat el conveni per coordinar el funcionament del sistema de gestió mitjançant tecnologia de posicionament per satèl·lit de la flota del servei de transport urbà i interurbà de viatgers en vehicle turisme de l’Ajuntament d’Eivissa.

L’objectiu d’aquest acord és garantir un servei eficient i de qualitat que arribi per igual a la totalitat de les persones residents i visitants de la ciutat, així com millorar la seguretat de les persones professionals del sector i afavorir el control del servei per l’Ajuntament.

El conveni suposa que l’Ajuntament d’Eivissa podrà, en raó de l’interès públic i amb audiència prèvia a les persones interessades, des d’establir pautes puntuals de tipus operatiu i de gestió del sistema fins a intervenir-hi directament i/o implantar-ne la modificació.

El regidor de Mobilitat, Aitor Morrás, ha agraït a la FITIE la signatura del conveni i ha assenyalat que ‘aquest era un conveni necessari per tal de normalitzar una situació que se donava al municipi i que donarà un servei de taxi més transparent i més efectiu i que sobre tot vendrà bé per els taxistes com a per als usuaris’.

Per part seua, el president de la FITIE, Toni Riera, ha dit que ‘estam molt contents d'haver signat aquest conveni i pensam que serà lo millor per al municipi d’Eivissa, tant per a usuaris com a per als taxistes per a que puguin tenir un servei molt més àgil de GPS’.

En concret, l’acord, que tindrà una vigència inicial d’un any prorrogable fins a quatre anys, recull que a la fi de controlar l’eficiència i la qualitat del servei públic, l’entitat operadora haurà de facilitar accés remot, mitjançant un usuari a l'Ajuntament d'Eivissa, a l'aplicació de gestió de prestació i comercialització del servei amb privilegis d'impressió i consulta a temps real, sobre els taxis contractats, al mateix nivell d'accés que l'administrador del sistema.

Així mateix, el conveni assenyala que l’entitat operadora està obligada a complir estrictament l'establert al Reglament de gestió i al Reglament de funcionament del GPS; a prestar el servei 24 hores al dia i tots els dies a l’any sense interrupcions per cap causa que no estigui justificada; disposar de persones operàries del sistema amb un perfil lingüístic idoni per poder atendre les peticions de serveis en català, castellà i anglès; permetre la inspecció de les seves instal·lacions per part de l'Ajuntament i signar el corresponent contracte del servei de GPS amb els taxistes que ho sol·licitin i acceptar qualsevol persona usuària que es trobi al corrent de pagament, entre altres punts.

Amb la finalitat d’assegurar una correcta aplicació del conveni es crearà una comissió de seguiment, que es reunirà com a mínim una vegada a l’any i que estarà integrada per un representants de l’Ajuntament d’Eivissa i un de l’entitat operadora així com per un secretari designat per l'Administració.

Wpp