Juliol 02, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Restauració documents ArxiuL'Arxiu Històric de l'Ajuntament d'Eivissa ha finalitzat les tasques de restauració de set llibres del Bosser i el Dipositari, una sèrie de documents de l'antiga Universitat d'Eivissa i Formentera que daten entre 1610 i 1656. La cronologia de la sèrie documental completa va de 1567 a 1789. També s’ha dut a terme la restauració del llibre de Determinacions del Consell (1505-1506). Els treballs, impulsat l’any 2021 han estat realitzat per dues especialistes, l’empresa Einam, amb la restauradora Nieves Peinado, i Catalina Ferrer.

Aquests llibres pertanyien a la mà major de la Universitat d’Eivissa i Formentera, que era l'encarregat de cobrar diferents drets de la institució, entre els quals en destaquen el dret del millarès i el dret de la bossa o el dret nou. D’aquí el seu nom.

La intervenció realitzada ha tingut, com a objectiu, la conservació preventiva de les obres i en aquest cas, s’ha fet necessària també la realització d'actuacions directes sobre els documents dirigides a preservar la seva integritat i evitar possibles danys en el futur.

Les tasques, s’han dut a terme a les instal·lacions de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera i s’han realitzat en dues fases: la primera dedicada a l’estudi acurat de les peces per tal de conèixer les necessitats específiques i acotar-hi el pla d’intervenció i en la segona fase s’han executat els tractaments del pla seguint la normativa nacional i internacional per a la intervenció dels Béns Culturals.

Així, entre altres tasques s’ha fet una documentació gràfica i fotogràfica de tot el procés; s’han netejat tots els documents; s’ha realitzat un tractament fungicida i bactericida amb caràcter preventiu, principalment en les cobertes de pergamí, les més afectades per aquest tipus de contaminació i s’han eliminat plecs i arrugues importants del paper, especialment les que comprometin la seva integritat futura mitjançant l'aplicació controlada d'humitat i el posterior assecat.

En l’exercici de 2021 la despesa total de restauració de documents per part de l’Ajuntament d’Eivissa ha estat de 11.313,11 euros IVA inclòs. L'Arxiu Històric ha comptat amb una subvenció de 5.000 euros per part del Consell d'Eivissa, com a institució que té les competències en Patrimoni.

Wpp