Mai 29, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Escoles EstiuL'Ajuntament d’Eivissa convoca mitjançant oferta 61 llocs de feina – 58 monitors/res de temps lliure i 3 per a director/a - amb caràcter laboral temporal per dur a terme l'activitat de l'escola d'estiu 2022. El termini de presentació de sol·licituds està obert fins al 20 de maig.

Les persones interessades hauran de tenir més de 18 anys i acreditar coneixements la llengua catalana corresponent al nivell B1 i certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual per treballar amb menors. A més, per al lloc de director han de tenir bé el diploma de director/a d’activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil, el certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil o una titulació de formació professional que inclogui la qualificació professional de direcció i coordinació d'activitats de temps lliure.


Per l’oferta de monitor, els i les candidates han de tenir el diploma de monitor/a d’activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil, el certificat de professionalitat de dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil o una titulació de formació professional que inclogui aquesta qualificació professional. Per a personal monitor d’atenció a infants amb un grau de dependència, s'acceptaran titulacions en Grau en infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, educació social, mestre en educació especial, llicenciatura en pedagogia, psicologia i similars; Tècnic en atenció a persones en situació de dependència, tècnic en integració social en mediació comunicativa i certificats de professionalitat d’atenció sociosanitària, d’inserció laboral de persones amb discapacitat, d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, mediació entre la persona sordcega i la comunitat.
Per a la valoració de la candidatura, i dels mèrits, les persones interessades han de presentar telemàticament a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa https://eivissa.sedelectronica.es presencialment al Registre d’Entrada de l’Ajuntament mitjaçant cita prèvia el seu currículum, el DNI en vigor, la titulació que li habilita per al lloc de treball, el certificat de català i un certificat negatiu de
delictes de naturalesa sexual o declaració responsable relativa al certificat negatiu.

Les escoles d’estiu seran a sa Bodega, sa Joveria, sa Graduada i Can Cantó i els horaris de feina seran de dilluns a divendres entre les 7.30 h i les 15.30 h segons la jornada laboral que aniran des del 80% fins al 100%.
Al lloc de director/a hi haurà 1 contracte amb durada des de l’1 de juny al 2 de setembre i 2 contractes des del 22 de juny fins al 2 de setembre. Quant a la durada del contracte per a monitors/res, s’ofereixen 1 contracte des de l’1 de juny fins de 2022 al 2 de setembre; 2 contractes des del 22 de juny fins al 2 de setembre; i 55 contractes des de l’1 al 31 de juliol de 2022. La seva pròrroga vendrà condicionada al número d'inscripcions d'alumnes per al mes d'agost.
Els i les candidates poden consultar tota la informació a la web www.eivissa.es i al departament de Joventut al telèfon: 971397600 ext. 24150.

Enllaç a:
· Convocatòria

Wpp