Juliol 02, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Platja d'en BossaL’Ajuntament d’Eivissa ha iniciat aquest matí els treballs de reparació d’un tram del passeig de platja d’en Bossa que es trobava en mal estat degut al seu enfonsament provocat per les tempestes.

Els treballs s’han iniciat a la zona afectada, on ja ha començat la demolició de la part del mur afectat d’uns 16 metres de llargària. Durant l’execució de l’obra s’ha tancat aquesta part del passeig per seguretat i s’ha habilitat un camí d’accés per als vianants.

A aquest tram es preveu la reparació d'uns 20 metres de passeig aproximadament i els treballs es duran a terme en quatre trams.
Es retira la barana de fusta i les pedres que revesteixen el mur per a posteriorment instal·lar-les i mantenir la mateixa imatge.

Desprès es construirà de nou mur, de formigó armat amb drenatges. Així mateix, es durà a terme la impermeabilització del nou mur i es reposarà el paviment a nivell del passeig, la barana i altres elements que hagi estat necessari retirar per a l'execució de l'obra. L’obra s’ha adjudicat a l’empresa Hermanos Parrot amb un pressupost de 47.204'54 euros i té un termini d’execució d’un mes.

Des de l’Ajuntament d’Eivissa es va sol·licitar permís a Demarcació de Costes, en detectar l’enfonsament d’aquest tram del passeig, per poder executar d’urgència aquesta reparació. Mentrestant es va iniciar la redacció del projecte de reparació i el procés administratiu per a l’adjudicació de l’obra.

Wpp