Mai 23, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Programa TEIL'objectiu és que el programa s'implanti a tots centres de secundària i de primària del municipi d'Eivissa.

La regidora de Benestar Social i Educació, Carmen Boned, acompanyada d'Andrés González, autor del programa TEI, i de la directora de l'Institut d'Ensenyament Secundària Santa Maria, Maria Teresa Marí, han presentat la implementació del programa Tutoria entre Iguals (TEI) al centre educatiu del municipi.

Tutoria entre Iguales és un programa de prevenció de la violència i l'assetjament escolar de major implantació a tota Espanya i un dels primers en l'àmbit mundial. I l'objectiu de l'Ajuntament d'Eivissa és que la ciutat s'integri xarxa de centre TEI, Tolerància Zero.

Per a la regidora de Benestar Social, Carmen Boned, 'l'objectiu per part de l'Ajuntament d'Eivissa és impremtar-lo de forma progressiva als centres educatius per tal de treballar, conjuntament amb la comunitat educativa, en la integració escolar fomentant que les relacions entre iguals siguin satisfactòries, que els infants respectin la convivència'.

'Des de la regidoria de Benestar Social és una eina a implementar que millori els processos de treball des dels dos àmbits, l'educatiu i el social.
Aquesta metodologia ajuda als infants i adolescents a reconèixer situacions de fragilitat, desenvolupa sentiments d'empatia i actua contra aquestes actituds, modificant les conductes no tan sols en l'entorn educatiu sinó en altres espais de relació entre iguals', ha dit la regidora.

L'autor del programa, Andrés Bellido González, ha explicat ‘el funcionament del programa que està basat en la tutorització emocional entre iguals. Es treballa l’empatia, el compromís i la modificació de conductes des de la perspectiva de fer mal a un altra persona’.

Per la seua banda, la directora de l'Institut d'Educació Secundària Santa Maria, Maria Teresa Marí, ha dit que la implantació del programa TEI al centre que dirigeix implica a tota la comunitat educativa a més de les famílies. Tant és així, que el programa han tingut molta participació entre l'alumnat de 3r de l'ESO i tot l'alumnat ha decidit participar-hi. Tutoria entre Iguals (TEI) s'anirà implantant-se a tots els cursos, de manera que tots els alumnes acabin tenint un tutor o tutora i els que decideixin no ser tutors, treballaran col·laborant amb el programa fent altres tasques.

El programa TEI té els objectius de sensibilitzar a la comunitat educativa sobre els efectes de la violència i informar sobre les conseqüències personals, socials i educatives. Facilitar el procés d'integració d'alumnes, cap a una educació inclusiva.
Crear un referent, és a dir, un tutor o tutora per a afavorir l'autoestima i disminuir la inseguretat que provoquen els espais i les situacions desconegudes i empoderar a l'alumnat com a subjecte dinàmic de la convivència, en la prevenció de la violència.

Enllaç a:
· Tall de veu regidora de Benestar Social i Educació, Carmen Boned
· Tall de veu de l'autor del programa, Andrés Bellido González
· Web Programa TEI