Juny 05, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Can Botino, seu de l'Ajuntament d'EivissaL’Ajuntament d’Eivissa presenta al Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible un projecte per fer un estudi exhaustiu de la situació de l’habitatge al municipi i la compra d’un solar a Dalt Vila per crear un parc arqueològic.

L’Ajuntament d’Eivissa ha elaborat un projecte per realitzar un estudi integral i exhaustiu de la situació de l’habitatge al municipi d’Eivissa, amb l’objectiu que pugui ser finançat amb els fons del Pla Anual d’Impuls del Turisme Sostenible. L’objectiu general del projecte és estudiar integralment la repercussió que té el turisme sobre l’habitatge a la ciutat d’Eivissa, tot fent un especial èmfasi en les desigualtats socials que produeix. Aquest projecte inclou l’elaboració d’una base de dades que contengui la situació de cadascun dels habitatges de la ciutat (23.715 unitats cadastrals amb ús residencial); cartografiar les característiques del parc d’habitatges d’Eivissa; analitzar aquestes dades per aprofundir en el coneixement i comprendre les desigualtats socials que provoca la lògica del mercat de l’habitatge de la ciutat, especialment el que genera la intensificació de la comercialització turística de l’habitatge a la ciutat d’Eivissa.

“Aquest estudi serà pioner a les Illes Balears i a Espanya, ja que analitzarà de manera interseccional i integral la dinàmica immobiliària d’una de les ciutats turístiques on la bombolla està generant un conflicte urbà més rellevant” ha explicat el regidor d’Habitatge de l’Ajuntament d’Eivissa, Aitor Morrás, per a qui l’estudi es concep com “la primera passa clau per la creació de polítiques urbanes que posin fre a aquest escenari d’injustícies i desigualtats socials a través de l’habitatge”.

Així, a la primera fase de l’estudi es reuniran dades sobre cadascun dels habitatges i els seus inquilins, realitzant un cens porta a porta si és precís, per tal de construir una base de dades integral. Posteriorment es representaran cartogràficament les diferents variants que caracteritzen la situació de l’habitatge. S’elaboraran mapes sobre el règim de tinença dels habitatges, el seu ús, sobre els grans tenidors, els desnonaments, el preu del lloguer, unitat familiar que l’habita, sexe de les persones que l’habiten, entre d’altres.

Finalment, tot aquest mapeig i cabdal de dades s’analitzarà interseccionalment per poder tenir una radiografia de les desigualtats socials que generen –tant per motius de classe com de gènere- que permetin elaborar un informe que expliqui l’estat actual de l’habitatge a la ciutat d’Eivissa, identificació l’estat dels barris pel que fa als seus nivells de turistificació, gentrificació i empobriment, a través de la intensificació de la comercialització turística de l’habitatge a la ciutat d’Eivissa.

L’altre projecte presentat és la compra del solar de l'Hospital Vell de Dalt Vila amb la intenció posterior de recuperar, estudiar i fer valdre el jaciment allí existent per a la creació d'un parc arqueològic de caràcter públic i obert a la ciutadania, complint un dels projectes inclosos al programa electoral.
“La recuperació del solar permetrà a més, connectar aquella zona, situada al costat del carrer Hospital, amb la ronda Calvi i el baluard de Sant Jaume, a la costat del qual hi ha un jaciment que quedaria unit al nou parc”, afirma el regidor de Patrimoni, Pep Tur.
Així, es podrà anar caminant des de la Catedral, el carrer Soledat, fins a la ronda Calvi oferint un nou eix de mobilitat a Dalt Vila.