Mai 19, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Obres c JondalLa regidoria de Vies i Obres de l’Ajuntament d’Eivissa inicia l’eixamplament, del carrer des Jondal, al barri de ca n’Escandell, per dotar aquest tram de la via de major seguretat pels vianants i el trànsit rodat.

La regidoria de Vies i Obres de l’Ajuntament d’Eivissa ha iniciat les obres de d’eixamplament del carrer des Jondal, al barri de Ca n’Escandell. Les obres han estat adjudicades a l’empresa Construcciones y Mejoras Sa Torre, S.L per un total de 82.644,62 euros i tindran una durada de 6 setmanes.

Es tracta d’un tram del carrer des Jondal que, en la seva connexió amb la rodona de l’E20 patia un estretament que el feia molt perillós tant pels vianants com pel trànsit rodat. Amb aquesta obra se li dona la mesura correcta als carrils de circulació rodada, que s’amplien a 3 metres i es recuperen es 2 metres d’amplada de vorera a més d’incorporar un voral de seguretat de 0’90m la zona del mur que independitza les propietats privades.
Aquesta intervenció, a més de la part d’obra corresponent, ha comportat una cessió anticipada de terrenys per part dels propietaris, així com el trasllat de pals de la instal·lació de GESA per adaptar-se al nou traçat.

Aquesta cessió dels terrenys es va dur al ple de l’Ajuntament d’Eivissa del passat mes de febrer en el que es va donar per aprovat de forma definitiva el conveni entre els propietaris de les dues parcel·les ubicades al final del carrer Jondal.
Amb la cessió anticipada d’uns 140 metres quadrats, acordada mitjançant conveni amb els dos propietaris afectats, s’ha pogut dotar els vials de l’amplària adequada per permetre el pas de vehicles i també dotar aquest punt de trànsit intens d’unes voreres adequades per a dotar de major seguretat la circulació de vianants.

El desenvolupament d’aquest projecte portarà com a beneficis, entre d’altres, una major fluïdesa de la circulació rodada, així com la reducció de la perillositat del trànsit rodat, pel fet de rectificar el traçat en aquesta zona del carrer. També es preveu dotar a la zona de nova senyalització vertical i horitzontal.
És una de les peticions històriques del veïnat del barri de ca n’Escandell que, desprès de les obres, comptaran amb una vorera i la senyalització adient per comptar també amb més seguretat, tant dels vianants com del trànsit rodat.