Març 22, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Ajuntament EivissaL’Ajuntament d’Eivissa reprendrà de manera immediata les feines per aconseguir l’aprovació del nou PGOU, a la vista dels requeriments plantejats pel Consell d’Eivissa.

Davant la decisió comunicada pel Consell d’Eivissa de demanar nous informes abans d’aprovar el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), l’Ajuntament d’Eivissa confirma que començarà de manera immediata la feina per justificar la suficiència d’aigua i l’adaptació al Pla Hidrològic.

L’Ajuntament lamenta que tot i haver-se tramitat un pla que suposa una reducció importantíssima del sostre de població (passant dels 120.000 als 77.000 habitants) i tot i haver-se aconseguit la Declaració Ambiental Estratègica favorable, es consideri que no està suficientment justificat el nou document d’ordenació urbanística, el que farà que durant els propers dies decaigui la suspensió de llicències i entri en vigor el pla anterior, de l’any 1987.

Atès que el subministrament d’aigua no és una competència municipal, l’Ajuntament d’Eivissa exigirà a l’entitat responsable, Abaqua, que faci pública la seva planificació per a la millora de les infraestructures, que no són de caràcter municipal sinó insulars, i que doni resposta a les necessitats del municipi d’Eivissa i de l’illa en general.

Cal destacar que de la comunicació emesa per part del Consell es despren que la tramitació del PGOU no haurà de començar de zero, sinó que confirmada la suficiència d’aigua per a la planificació prevista i realitzada l’adaptació al Pla Hidrològic, es podrà tornar a portar el pla a aprovació provisional i podrà ser aprovat després d’una nova exposició pública. En aquest sentit, l’Ajuntament vol remarcar que en cap moment durant els quatre anys de tramitació que porta el pla, ni la Direcció General de Recursos Hídrics ni el Consell havien advertit sobre aquestes circumstàncies que ara impedeixen l’aprovació definitiva i que, per tant, no han pogut ser ateses durant les diferents fases d’exposició pública i millora del document.

Durant les properes setmanes, els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament  d’Eivissa estudiaran cas a cas la repercussió de l’entrada en vigor del pla general de l’any 1987. Es tracta d’una entrada en vigor atenuada ja que el pla ha estat modificat durant els darrers anys en molts d’aspectes, mitjançant modificacions puntuals, i existeix nombrosa normativa superior que altera el seu contingut.

Per citar alguns exemples, la protecció de ses Feixes o de l’entorn del Puig des Molins estan garantides per altra normativa; i projectes emblemàtics com les HPO de l’Ibavi podran seguir endavant degut al seu estat actual de tramitació. El mateix passarà amb la reforma de l’entorn d’Eivissa Centre o amb la unitat d’actuació de sa Penya que permet la seva rehabilitació.

Per contra, les principals conseqüències de l’entrada en vigor del pla de 1987 seran la falta de normes urbanístiques, la falta de definició d’usos de les parcel·les o la major alçada dels edificis permesos en sòl urbà. Des de l’Ajuntament d’Eivissa ja s’estan estudiant les mesures a prendre a curt i mig termini per donar resposta a aquestes qüestions.