Mai 28, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Can BotinoEn la sessió plenària ordinària de l’Ajuntament d’Eivissa s’aprovarà una declaració institucional, consensuada entre tots els grups polítics municipals i impulsada des de la Alianza Mar Blava, que és la primera en donar suport des de Balears a la creació d’una Àrea Especial de Control d’emissions a la mar Mediterrània (Med-ECA, per les seves sigles en anglès) per tal de limitar la contaminació de l’aire produïda pels barcos, donant suport exprés als esforços iniciats per França i altres estats costaners de la Mediterrània. L’acord també insta a coordinar-se amb la Comissió Europea i els estats comunitaris i extracomunitaris riberencs del Mediterrani per tal d’assegurar la creació de l’ECA i per tal d’afavorir que se’n faci una gestió transfronterera.

En aquesta línia, es demana una primera passa que seria que a la xarxa de Ports de l’Estat s’adoptin de manera urgent mesures per reduir la contaminació com ara obligant als barcos amarrats a connectar-se a la xarxa elèctrica portuària pel seu funcionament diari. El segon punt de la declaració obliga a deixar constància a tots els organismes vinculats al transport marítim i a la xarxa de ports estatals.

Val a dir que les emissions contaminants de la navegació marítima estan al darrera de 55.000 morts prematures anuals a la Unió Europea i causen 60.000 milions d’euros en costos sanitaris. El trànsit marítim internacional genera el 40% de les emissions d’òxid de nitrogen, el 44% de l’òxid de sofre i el 22% de les partícules fines, segons dades oficials del Govern espanyol.

El més preocupant, s’assenyala en l’exposició de motius de la declaració, és que si es manté aquest ritme el trànsit marítim podria superar les emissions terrestres el 2020. Aquesta estimació té en compte l’increment d’activitat prevista al sector per als propers anys i suposaria minar les fites assolides en la reducció de la contaminació atmosfèrica a terra.

Val a dir que les ECA que ja existeixen al nord d’Europa i Nord-Amèrica avalen “el benefici que representen aquestes limitacions i la millora de la qualitat de l’aire”, com recorda la regidora de Medi Ambient d’Eivissa, Montse García.

Aquesta millora no es limita tan sols a les rutes marítimes sinó també a les ciutats portuàries i d’interior, amb millores immediates en la salut pública i una reducció del dany als ecosistemes i el patrimoni cultural, resultats que fan necessari impulsar aquesta protecció també per a la Mediterrània, com demana la declaració institucional.