Mai 19, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Construcció nínxolsL’Ajuntament d’Eivissa inicia la construcció de quatre nous grups de nínxols al Cementeri Nou amb 170 noves cel·les que permetran cobrir les necessitats del municipi a mig i llarg termini.

L’Ajuntament d’Eivissa ha adjudicat la construcció de 170 nous nínxols repartits en quatre nous grups al Cementeri Nou de la ciutat, situat a l’àrea de Can Fita. Aquestes obres tindran un cost de 170.000 euros i una durada prevista de dos mesos. Un cop estiguin acabats, permetran atendre la demanda a mig i, en la mesura del possible, també a llarg termini del municipi.

Aquests nous grups de nínxols s’han projectat de forma esglaonada per tal d’adaptar-se al pendent natural del terreny. En cada un d’aquests blocs s’hi encastaran dos fanals similars als de la resta de blocs del cementiri. La tècnica de construcció, amb encofrat de tipus túnel i fent servir formigó armat per l‘estructura de les cel·les, dóna com a resultat un tipus de nínxol monolític d’una gran resistència estructural i totalment hermètic. Això evita les fuites de líquids i garanteix la total absència d’humitats visibles.

Els nous grups, denominats BI, BL, BM i BN, estaran situats al carrer de sa Torrentera, al qual s’accedeix pel carrer de sa Serra Travessera. Els blocs disposaran de 36, 56, 56 i 22 nínxols cada un.

En compliment de la normativa balear de sanitat mortuòria, cada nínxol tindrà unes dimensions de 90 centímetres d’ample, 75 d’alt i 2,5 metres de profunditat. Les 170 noves cel·les previstes suposen una superfície edificada de 130,68 metres quadrats.