abril 01, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Cetis Ajuntament EivissaLa institució tendrà ara un màxim de tres anys per convocar les oposicions, el que permetrà donar més estabilitat a la plantilla municipal.

L’Ajuntament d’Eivissa ha aprovat aquest matí en Junta de Govern Local una oferta d’ocupació pública de 32 places, el que permetrà cobrir vacants que s’han anat succeint durant el 2018 o treure a provisió definitiva llocs de feina que actualment estan coberts per persones contractades de manera interina. Segons la llei actualment en vigor, l’Ajuntament tindrà 3 anys per treure les oposicions corresponents a aquestes places, el que ajudarà a donar estabilitat a la plantilla municipal, amb un índex elevat d’interinitat.

L’oferta d’ocupació pública d’enguany s’acull als supòsits previstos a la Llei de pressupostos de 2018 per a les entitats que compleixen amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute pública i regla de despesa. Així, durant els propers anys sortiran a concurs les següents places:
3 places d’auxiliar administratiu
1 plaça d’auxiliar socio-sanitari
3 places de policia local
1 plaça d’operari de neteja
1 plaça d’operari de jardineria
1 plaça d’arquitecte superior
1 plaça d’educador infantil
3 places de lletrat
3 places de porter macer
1 plaça de responsable de manteniment i continguts pàgina web
1 plaça de tècnic mig de gestió de programes
1 plaça de tècnic de cultura
2 places d’auxiliar de serveis
2 places de cuiner
6 places d’operari de neteja

A més, es proveiran per promoció interna:
1 plaça d’administratiu
1 plaça d’oficial de la policia local

La regidora de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Eivissa, Estefanía Torres, explica que és important aprovar l’oferta abans que acabi l’any per a que no es perdi la possibilitat legal de convocar totes aquestes places. ‘Durant 2019 s’haurà de combinar la feina de finalitzar la Relació de Llocs de Treball que actualment tenim en marxa i que fixarà un millor organigrama de la institució i una millor descripció de les tasques de cada treballador o treballadora, amb la convocatòria de les places que es considerin més urgents de totes les que ara ja podrem anar convocant’, senyala Torres. En tot cas, la regidora matisa que això no suposarà una millora visible per als departaments que necessiten reforç urgent, atès que la Llei de Pressupostos no permet un augment de la contractació en funció de les necessitats de cada ajuntament sinó que fixa unes taxes que fan que només es puguin cobrir les vacants o créixer plantilla en uns supòsits encara massa restrictius. ‘Confiam en que en futurs pressupostos tindrem un marge més ample per poder créixer i donar sortides a alguns departaments municipals que actualment tenen un dèficit de personal important’, afegeix la responsable d’aquesta àrea municipal.

Enllaç a:
· Tall de veu de la regidora de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Eivissa, Estefanía Torres