Juny 05, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Adaptació de voreres

L’Ajuntament d’Eivissa inicia les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques i adaptació dels passos de vianants a 50 encreuaments als barris des Clot, sa Bodega, ses Canyes i s’Hort des Bisbe, al centre de la ciutat d’Eivissa.

La regidoria de Vies Publiques de l’Ajuntament d’Eivissa ha iniciat aquesta setmana les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques i adaptació dels passos de vianants a 50 encreuaments dels barris des Clot, sa Bodega, ses Canyes i s’Hort des Bisbe.
Es tracta d’una actuació, inclosa als projectes presentats al fons de Pla Insular d’Obres i Serveis (PIOS) del Consell Insular d’Eivissa en la convocatòria de 2018 amb un pressupost de 150.000 euros, IVA inclòs.

L’eliminació de barreres arquitectòniques també s’estendrà a altres punts de la ciutat per tal d’adequar-los a la normativa d’accessibilitat.
L’empresa que realitza aquestes obres és Construcciones y Mejoras Sa Torre SL i es perllongaran durant dos mesos.

A aquests barris s’han detectat diferents elements que incompleixen amb l'accessibilitat: mobiliari urbà com papereres, enllumenat que incompleix el lliure pas de vianants, passos de vianants mal direccionats, paviments per a invidents inexistents o absència de voreres amb inclinació.

Les feines consisteixen en el rebaix de les voreres en alguns passos de vianants on no existeix, la supressió d’alguns elements del mobiliari urbà que impedeixen el pas, com fanals o papereres.

En la mateixa actuació es dotarà a tots els passos de vianants de paviment podo tàctil -per orientar les persones amb dèficit visual, s’eliminarà l’excés d’aquest tipus de pavimentat que s’ha detectat en diversos punts i la  supressió d’ alguns passos de vianants mal direccionats per repintar-los amb la orientació adequada. En altres ocasions es retalla el paviment asfàltic i s’allarga la vorera per a aconseguir la inclinació necessària. També sorgeix el cas, sobretot als barris de sa Bodega i ses Canyes que, s’ha de reduir les jardineres per tal de dotar al pas de la superfície suficient per al compliment de la accessibilitat.

Les obres dependran de les diferents situacions dels carrers. En la majoria dels casos, s’esbuca part de la vorera per rebaixar l'altura i es col·loca rajola podo tàctil.

Enllaç a:
· Tall de veu de la regidora de Vies i Obres, Elena López