Juny 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Inversió escolesL’Ajuntament d’Eivissa inverteix un total de 911.844,45 euros en les actuacions en matèria de conservació, manteniment i vigilància dels deu centres escolars del municipi.

Les inversions a les escoles del municipi han estat d’un total de 911.844,45 euros que corresponen a les despeses d’inversions, manteniment i vigilància i el servei de neteja a més de les inversions previstes sol·licitades per les direccions dels diferents centres escolars del municipi.
D’aquest pressupost, 111.996,37 euros és el corresponent a les obres que s’han dut a terme als centres escolars durant aquest estiu, 233.854,82 euros corresponen al servei de manteniment i vigilància amb els 9 bidells que donen servei als centres i 372.160,20 euros del servei de 15 treballadors del servei de neteja.

Aquestes inversions les dues a terme les regidories d’Educació i Urbanisme que són les encarregades de desenvolupar les competències  en matèria de conservació i manteniment dels centres que té assignades l’Ajuntament d’Eivissa.

Per a la regidora d’Educació de l’Ajuntament d’Eivissa, Mariví Mengual,  “aquestes feines de tenen l’objectiu de donar resposta a les peticions que al mes de juny han fet les direccions de les escoles per tal de millorar les instal·lacions dels centres escolars”. “Les peticions dels equips directius son tractades a la comissió tècnica, formada pel Cap de servei d’educació, l’Arquitecta tècnica, l’enginyer tècnic i personal administratiu i té per objecte la coordinació i execució de les accions en matèria de manteniment i conservació dels centres escolars” ha dit la regidora d’Educació.

A més de les obres de reparació i manteniment executades durant aquest estiu, també se’n fan d’altres relacionades amb la neteja dels patis de les escoles, neteja dels vidres i cada dos mesos, una neteja en profunditat amb mitjans mecànics a tots els patis dels centres. També s’ha realitzat les feines de desratització i desinsectació que és una acció preventiva que es repeteix tres vegades a l’any coincidint amb les vacances escolars.

També s’ha aprovisionat de material i noves eines als centres per a les diferents tasques que duen a terme els bidells en el seu dia a dia, amb una inversió total de 3.833,11 euros.


Per escoles, les actuacions més importants al CEIP Poeta Villangómez han estat la reparació dels banys, portes d’infantil i primària, reparació del sostre d’aula d’anglès, un sistema antiincendis i la instal·lació d’un nou tanc de gasoil. La inversió total a aquest centre ha estat de 13.128,81 euros. I amb el personal i manteniment, la inversió és de 63.923,31 euros.

Al CEIP de Can Cantó s’han reparat vidres, el terra de l’aula modular, l’enllumenat de secretaria i s’ha canviat una aula de la planta baixa. Aquestes actuacions han suposat una inversió de 11.603,28 euros. Pel que fa al total d’inversió, amb el cost del personal de neteja i bidells, ascendeix a 62.397,78 euros.

Les inversions més rellevants al CEIP Cas Serres han estat la creació d’una desaigua al pati d’educació infantil, obra al despatx de direcció i la reparació de la porta d’entrada a l’escola, amb una inversió de 8.930,49 euros. A més  amb el personal de neteja i bidells, fent que el total invertit a aquest centre sigui de 59.724,99 euros

A CEIP Portal Nou, s’han reparat les persianes, el bany de l’aula sensorial, s’han substituït les claus de pas d’aigua, s’ha fet un magatzem al pati i s’ha reparat el sistema de calefacció invertint 8.023,66 euros. Amb la resta de serveis que es presta, la inversió ascendeix a 58.818,16 euros.

Al CEIP Can Misses s’ha reparat el mur i la tanca exterior del pati de l’escola, s’ha reparat la porta de l’aula multiusos, s’ha pintat la biblioteca i instal·lat una finestra a l’aula de música. En total la inversió a aquesta escola ha estat de 13.631,79 euros. A més, amb els bidells i neteja suma un total de 89.236,97.

El CEIP Sa Graduada compta enguany amb inversions com la reparació del sistema de protecció antiintrussió, reparació de la porta de seguretat de la primera planta i la reparació de la reixa del pati exterior, amb una inversió de 18.633,92 euros. El total invertit a més de les inversions de manteniment, amb el personal de neteja i bidells és de 94.239,10 euros.

Al CEIP Sa Joveria s’han eliminat els bancs del pati infantil, s’han subministrat contenidors i aparca bicicletes, s’han reparat la caseta del pati, l’entrada a la cuina, la canonada de pluvials al pati i el sistema de reg. El total de la inversió al CEIP Sa Joveria ha estat de 14.346,41 euros en manteniment i sumant el cost de personal una inversió de 89.951,59 euros.

Al CEIP Blanca Dona s’ha construït un escocell per l’arbre de l’entrada, s’ha canviat el gronxador del pati, s’ha reparat la porta d’entrada al centre, construït una rampa a l’aula multisensorial i s’han substituït urinaris al bany d’infantil.  En total de la inversió en aquesta escola ha estat de 11.010,09 euros. Pel que fa al cost total, sumant la despesa del personal de neteja i bidells, la inversió es de 86.615,67 euros

Al CEIP Sa Bodega s’ha reparat la porta de l’entrada, els banys del gimnàs, la reparació intèrfon, reparació del sistema de protecció antiincendis, reparació del bany infantil, reparació de la porta d’alumini d’educació primària i l’eliminació d’arbres al pati de l’escola, amb un total de 12.687,92 euros. Que amb els bidells i el personal de neteja, suma un cost total de 88.293,10 euros.

Enllaç a:
· Informe manteniment centres 2018