Juny 29, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Mesa General de NegociacióLes treballadores de l’Ajuntament d’Eivissa comptaran amb el permís retribuït de maternitat a partir de la setmana 37 de l’embaràs. La Mesa General de negociació del personal funcionariat i laboral també ha aprovat la creació d’un protocol d’actuació davant casos d’assetjament laboral i sexual.

La Mesa General de negociació del personal funcionariat i laboral de l’Ajuntament d’Eivissa, reunida ahir, ha aprovat per unanimitat, el permís de maternitat retribuït a les 37 setmanes d’embaràs a totes les empleades públiques de l’Ajuntament d’Eivissa que ho sol·licitin i el protocol d’actuació davant d’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe. Durant la reunió de la Mesa General també s’han aprovat els serveis mínims que regiran a l’Ajuntament d’Eivissa durant la vaga convocada per al 8 de març.


Pel que fa al permís de maternitat, s’ha aprovat que totes les empleades públiques de l'Ajuntament d'Eivissa, podran gaudir d'un permís retribuït a partir del dia primer de la setmana 37 d'embaràs, fins a la data del part. En el supòsit de gestació múltiple, aquest permís podrà iniciar-se el primer dia de la setmana 35 d'embaràs, fins a la data del part.

Per a la regidora de Recursos Humans, Estefania Torres, “aquest equip de govern està compromès en avançar en els drets socials i drets de la dona i per aquest motiu s’han aprovat dos punts molt importants per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Eivissa. Per una banda, l’aprovació del permís de maternitat retribuït que és una  iniciativa molt beneficiosa, promoguda per les organitzacions sindicals CSIF, CCOO, UGT i SPPME amb representació a l’Ajuntament d’Eivissa".

Pel que fa al protocol d’actuació davant casos d’assetjament laboral, assetjament sexual i per raó de sexe, es tracta d’establir un procediment d'actuació a seguir en cas de donar-se conductes que puguin ser catalogades d'assetjament en l'àmbit laboral.
Aquesta proposta ha estat promoguda pel sindicat UGT a l’Ajuntament d’Eivissa i aprovada per unanimitat al Comitè de Seguretat i Salut i per la Mesa General de Negociació.
 
En aquest sentit, l’Ajuntament d’Eivissa considera que la dignitat és un dret inalienable de tota persona i qualsevol manifestació d'assetjament en el treball és inacceptable, que contamina l'entorn laboral i té un efecte negatiu sobre la salut, el benestar, la confiança, la dignitat i el rendiment de les persones que ho pateixen. Per aquest motiu, la plantilla d'aquesta empresa ha de contribuir a garantir un entorn laboral en el qual es respecti la dignitat de les persones.
Per part de l’Ajuntament d’Eivissa, el protocol compromet a informar i formar a tot el personal del seu àmbit d'aplicació i sensibilitzar en els valors de respecte a la dignitat sobre els quals s'inspira. A més s’integrarà en la gestió de recursos humans les actuacions per a la prevenció i resolució de situacions d'assetjament, posant els mitjans al seu abast per evitar situacions d'assetjament en el treball.

El compromís va més enllà amb la creació d’un equip mediador que investigarà amb discreció, objectivitat i la deguda confidencialitat les queixes en matèria d'assetjament laboral, sexual o per raó de sexe i que intervindrà en la resolució dels fets. A més, es preveuen l’adopció de les mesures correctores necessàries perquè tals conductes cessin i l’adopció de mesures de protecció de les persones afectades.

La  Mesa de Negociació ha aprovat un tercer punt referent als serveis mínims que regiran la vaga del personal de l’Ajuntament d’Eivissa convocada pels diferents organitzacions sindicals pel pròxim dia 8 de març de 2018. Aquests serveis han estat els mateixos que en anteriors ocasions. Els serveis mínims afecten al Servei d’Atenció Ciutadana (Carrer de Canàries, 35 ) on hi haurà, com a mínim,1 subaltern, 1 auxiliar de Gestió Administrativa Polivalent  al Registre General d’entrada i 1 auxiliar de Gestió Administrativa Polivalent  al Padró municipal; al Servei d’Atenció Domiciliaria on hi haurà 3 treballadors familiars; al Servei de Cementiris on hi haurà 1 fosser. Pel que fa a les dependències municipals, a plaça Espanya,1 i Edifici Can Botino i haurà 1 subaltern i als Serveis d'Economia i Hisenda (Carrer de Canàries, 35): 1 Auxiliar de Gestió Administrativa Polivalent  a la Caixa General i 1 Auxiliar de Gestió Administrativa Polivalent  al Servei de Gestió Tributària.