Juliol 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Neteja solar es ViverL’Ajuntament d’Eivissa inicia, de forma subsidiària, els treballs de neteja de l’edifici abandonat d'es Viver, situat al carrer Jacint Aquenza.

Els serveis de neteja municipal de l’Ajuntament d’Eivissa han iniciat aquest  matí els treballs de neteja  de l’interior del solar on s’aixeca l’edifici, actualment abandonat, de es Viver, situat al carrer Jacint Aquenza.
L’edifici es troba en un evident estat de degradació i degut a la gran quantitat de fems acumulats per les persones que viuen en aquest edifici abandonat, la neteja es perllongarà fins al proper dimecres dia 10 de gener.

Des de l’Ajuntament d’Eivissa es varen iniciar els tràmits per notificar als propietaris del solar el passat mes de juliol, una notificació que no ha estat contestada pel propietari del terreny al seu domicili fiscal  i, per aquest motiu després de la seva publicació al BOE, l’Ajuntament d’Eivissa, en coordinació amb els veïnats del barri, ha decidit iniciat els treballs de neteja de forma subsidiària.

L’Ajuntament d’Eivissa ha realitzat tot un seguit de tràmits i actuacions per tal de donar solució a la situació d’aquest edifici del qual la SAREB n’és propietària del deute
Per aquest motiu, des de l’Ajuntament d’Eivissa ha iniciat el procés d’inscripció d’aquests terrenys al registre municipal de solars amb l’objectiu de permetre treure’l a subhasta i poder donar una solució definitiva.  Des de l’Ajuntament d’Eivissa es lamenta la manca d’interès per part de l’Estat, propietari últim dels terrenys, per la manca de manteniment de la salubritat i la seguretat del solar tenint en compte que l’únic objectiu que té la SAREB és vendre aquests solar per un elevat preu.

Aquest solar, que es troba en estat d’abandonament, ha estat objecte diferents actuacions. Totes elles realitzades, de manera subsidiària, per l’Ajuntament d’Eivissa durant aquesta legislatura. Alguna de les actuacions fetes han estat la retirada de la grua de l’obra, també de forma subsidiària, per motius de seguretat, importants tasques de desratització de la zona o el tapiat del solar per a dificultar-hi l’accés i la neteja de l’exterior de l’edifici. També s’han dut a terme diverses reunions amb els veïns per tal d’informar-los de les diferents accions que l’Ajuntament d’Eivissa ha realitzat per tal de resoldre el greu problema que té aquest edifici.

Pel que fa a les persones que hi ha residint en aquest espai, des dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Eivissa, es fan visites de forma periòdica. El numero de persones va fluctuant per la qual cosa es difícil concretar  la quantitat de persones que hi ha en l’actualitat.