Mai 23, 2022

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

Simulacre emergènciesL’Ajuntament d’Eivissa realitza un simulacre d’emergències a la platja de ses Figueretes. Es tracta d’una actuació inclosa en el procediment per a la certificació de qualitat ISO 14001 de les platges de ses Figueretes i platja d'en Bossa.

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa treballa en la certificació de qualitat ISO 14001 de la platja de ses Figueretes i platja den Bossa. La platja de Talamanca ja compta amb aquesta certificació de qualitat i gestió mediambiental de la platja.
La certificació es basa en l’establiment dels requisits per la implantació del sistema de gestió ambiental que ja s’està duent a terme a les platges del municipi d’Eivissa.

Entre els requisits es troba el d’establir mecanismes d'actuació davant situacions d'emergència. Per aquest motiu, aquest matí s’ha dut a terme un simulacre d’arribada d’animals morts a la platja i una posterior fuita de combustible. En el simulacre hi han participat tècnics de la regidoria de Medi Ambient, el servei de socorristes, l’empresa de neteja Valoriza, Policia Local i un agent de medi ambient del Govern Balear.
 
La regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa, Montse García, ha destacat que “comptar amb la certificació ISO 14001 implica  garantir als usuari que es fa una gestió mediambiental en les platges, que es treballa en la millora continua de les d’aquestes i que s’eliminen els possibles impactes mediambientals com per exemple l’eliminació enguany del que ha estat el major impacte mediambiental a Talamanca com ha estat l’eliminació de l’emissari”.
 
La fuita de combustible o arribada d’animals morts a la platja son les situacions d’emergència que s’han provat avui tot i que ja s’han establert i provat altres com els efectes sobre la platja dels forts temporals, ruptures o accidents d’embarcacions, ruptures a la xarxa de sanejament i fuites de vehicles de manteniment.

La certificació ISO 14001 també inclou un anàlisis i avaluació dels efectes que la activitat per part d’usuaris i establiments té sobre el medi ambient; establir procediments de control de totes les activitats que poden tenir un impacte sobre la platja i mètodes de seguiment dels mateixos: consum d'aigua, residus i consum energètic; control del compliment de tota la normativa d'aplicació en platges i formació i consciència ambiental tant del personal que treballa a platges com dels usuaris de la platja.
Una vegada implantat el sistema, per certificar-se  es passarà una auditoria interna, que avalua el grau de compliment i desenvolupament del sistema de gestió ambiental. Posteriorment es passa una auditoria externa per l’entitat certificadora AENOR.