Octubre 04, 2023

ajuntamentdaltvila

Engloba la gestió de les competències relacionades amb les següents matèries:
- Urbanisme i Activitats.
- Patrimoni.
- Habitatge.
- Medi Ambient.
- Platges.
- Mobilitat i Transport Urbà.
-Serveis municipals d’aigua i clavegueram, enllumenat públic, i de neteja, conservació, manteniment i reparació de l’espai urbà i d’edificis i instal·lacions municipals.
- Gestió i execució de projectes d’obres municipals
- Qualsevol altre relacionada amb les anteriors.