Juliol 19, 2024

ajuntamentdaltvila

Exp. Núm. 48781/2022

Serveis de manteniment de zones de jardins ubicats al nucli urbà del municipi d'Eivissa, per lots

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

Exp. Núm. 48272/2022

"Treballs de pintura de centres educatius en el terme municipal d'Eivissa, 2 lots"

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

Exp. Núm. 49546/2022

"Obres del projecte d'aillament i impermeabilització de la coberta de la nau municipal d'obres"

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

Exp. Núm. 29091/2022

Suministros de productos de limpieza para dependencias administrativas y municipales del Ayuntamiento de Eivissa

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:

Exp. Núm. 41376/2022

Servicios de conservación y reparación con carácter inmediato, de los cementerios Nou y Vell de Eivissa

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat: