Febrer 05, 2023

ajuntamentdaltvila

Llista definitiva de persones aptes i no aptes a les proves del Permís Municipal de conductor d'Autotaxi

Enllaç a:
· Llista definitiva en pdf

--------------------------------------------------------
Llista de persones aptes i no aptes a les proves del Permís Municipal de conductor d'Autotaxi

· Llista persones aptes i no aptes


---------------------------------------------------
Llista definitiva persones admeses i excloses a les proves del Permís Municipal de conductor d'Autotaxi


Enllaç a:
· Llista definitiva


-------------------------------------
Llista provisional persones admeses i excloses a les proves del Permís Municipal de conductor d'Autotaxi
Es disposarà d'un termini de 10 dies, des de la data d'exposició d'aquesta llista provisional d'admesos al tauler d'anuncis, per formular reclamacións i esmenar els defectes mitjançant escrit que s'ha de presentar al Registre General d'Entrada d'aquest Ajuntament. (Data publicació: 11 de febrer de 2019)

Totes les persones interessades podran assistir al curset sobre la FORMACIÓ DELS TRANSPORTS PÚBLICS DELS PASSATGERS, impartit per membres de la Policia Local, que es realitzarà el dimarts 26 de febrer de 2019 al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km.1.

Enllaç a:
· Llistat en pdf


-------------------------------------------------------------------------
Convocatòria de proves per a l'obtenció del Permís Municipal de conductor d'Autotaxi
Es comunica a totes les persones interessades que s’han convocat les proves per a l’obtenció del PERMÍS MUNICIPAL DE CONDUCTOR D’AUTOTAXI, de conformitat amb les bases reguladores de les convocatòries i exàmens de conductor d’autotaxi aprovades per aquesta Alcaldia i publicades al BOIB núm. 20, de data 16 de febrer de 2017, que se celebraran el dia 6 de març de 2019 a les 09.00 h al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.
El termini de presentació de sol·licituds és des del 21 de gener a l’1 de febrer de 2019, ambdós inclosos, al Registre General de l'Ajuntament (c/ de Canàries 35).
La llista de persones admeses i excloses es farà pública al tauler d’anuncis i a la pàgina web de la corporació.

Així mateix es comunica que es realitzarà un curset sobre la FORMACIÓ DELS TRANSPORTS PÚBLICS DELS PASSATGERS, impartit per membres de la Policia Local, el dia 26 de febrer de 2019 de 09.00 a 14.00 hores que tendrà lloc al Recinte de Fires, Congressos i Esdeveniments d’Eivissa (FECOEV), ctra. Eivissa a Sant Antoni km 1.
Totes les persones interessades podran acudir-hi lliurement amb inscripció prèvia des del 21 de gener a l’1 de febrer de 2019, ambdós inclosos, al Registre General de l'Ajuntament d’Eivissa (c/ de Canàries 35).

Enllaç a:
· Tràmit a la seu electrònica
· Bases en pdf
· Temari 2019 (comprimit en .zip)
· Instància sol·licitud inscripció
· Autorització per accedir a informació de les plataformes d’intermediació de dades entre administracions públiques